Lokacija
Kulturni centar GRAD
Braće Krsmanović 4
Beograd, Srbija
www.gradbeograd.eu