კონტაქტი

მალგოჟატა შლაგოვსკა-სკულსკა

ფესტივალის დირექტორი
malgorzata@ear.com.pl


ნატალია ვალკა

პი არ მენეჯერი
natalia@ear.com.pl


როკსანა პიეტრუჩანის

პროგრამის კორდინატორი
roksana@ear.com.pl


კაროლინა მოჩულაკ

პროექტის მენეჯერი
wydarzenia@ear.com.pl


ფონდი „ვსპიერამ“, 35 მმ

დვივიზიონის ქ. 303 161\უ1
01-460 ვარშავა
ტელ: +48 22 523 4118


wisła

ფესტივალის დირექტორი

მალგოჟატა შლაგოვსკა-სკულსკა
malgorzata@ear.com.pl

პი არ მენეჯერი

ნატალია ვალკა
natalia@ear.com.pl

პროგრამის კორდინატორი

როკსანა პიეტრუჩანის
roksana@ear.com.pl

Telefon

+48 22 523 41 18