ადგილმდებარეობა

ადგილმდებარეობა
ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
მისამართი: რუსთაველის რკალი №10

აკ. ხორავას სახ. მსახიობის სახლი
მისამართი: ლეონიძის 11ა

wisła

ფესტივალის დირექტორი

მალგოჟატა შლაგოვსკა-სკულსკა
malgorzata@ear.com.pl

პი არ მენეჯერი

ნატალია ვალკა
natalia@ear.com.pl

პროგრამის კორდინატორი

როკსანა პიეტრუჩანის
roksana@ear.com.pl

Telefon

+48 22 523 41 18