Lokalizacja

LokalizacjaDom Autorów Zdjęć Filmowych Alishera Navoi
(Alisher Navoi House of Cinematographers)

wisła

Dyrektor Festiwalu

Małgorzata Szlagowska
malgorzata@ear.com.pl

PR Manager

Izabela Gierczak
iza@ear.com.pl

KOORDYNATOR TECHNICZNY

Yana Nechai
yana@nowaprzestrzen.com

BIURO

+48 22 523 41 18