fb
wersja rosyjska

JURORZY

WIKTOR MATIZEN
Przewodniczący jury
Rosyjski krytyk filmowy, od 2003 do 2011 r. prezydent Izby Znawców i Krytyków Filmowych Rosji, prezes Stowarzyszenia Ekspertów Nagrody Filmowej „Biały słoń”, kurator strony internetowej Izby kinopressa.ru.
Publikował w pismach „Sowiecki ekran”, „Kinogłaz”, „Obozrewatiel”, „Ogoniok”, „Iskusstwo kino” i innych. Od 1988 roku dziennikarz filmowy magazynu „Nowyje izwiestija”. Twórca i redaktor książki „Nikita” (1995), w skład której weszły dzienniki i notatki Nikity Michałkowa, a także obszerna rozmowa autora z reżyserem. Autor prac „Parateoria radzieckiego kina”, „Drwina jako fenomen kultury”, „Obłęd w Gniezdnikowskim” (historia powstania i zakazu emisji filmu Kaljo Kijska „Obłęd”), „Kamień młyński” (historia powstania i zakazu emisji filmu Gleba Panfiłowa „Temat”), licznych artykułów, recenzji, reportaży i wywiadów ze znanymi twórcami filmowymi, a także serii aforyzmów o krytyce. W 2013 roku wydał książkę „Kino i życie. Dwanaście tuzinów wywiadów najbardziej sceptycznego krytyka”, w której zebrane zostały jego rozmowy z wybitnymi twórcami filmowymi i innymi znanymi osobistościami. Laureat Nagrody „Złoty Baran”, Nagrody Gosfilmofonda FR i Nagrody Izby Znawców i Krytyków Filmowych Rosji. W 2010 roku wszedł w skład alternatywnego stowarzyszenia działaczy filmowych.

ALONA SOLNCEWA
Absolwentka teatrologii Państwowego Instytutu Teatralnego (GITIS, 1980). Ukończyła studia doktoranckie, wykładała na uczelni. Do 1993 r. pracowała w redakcji magazynu „Teatr”, potem w gazecie „Siegodnia” i w czasopiśmie „Ogoniok”. Od 1998 r. pisze dla pisma „Wremia novostey” jako redaktor naczelna działu Kultura. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Należy do Stowarzyszenia Krytyków Filmowych i Akademii „Nika”. Członek komisji selekcyjnej Festiwalu „Kinoteatr.doc” i Festiwalu „Kinotawr”.

JEWGIENIJA LEONOWA
Krytyk filmowy, członek jury Izby Znawców i Krytyków Filmowych Rosji. Krytyk literacki studia producenckiego „Mediaprofsojuz”. Starszy wykładowca Prawosławnego Święto-Tichonowskiego Uniwersytetu Humanistycznego, kierownik specjalistycznego kursu „Kino: etyka, religia, sztuka”. Laureatka nagrody „Słoń” Izby Znawców i Krytyków Filmowych
Rosji, członek Stowarzyszenia Filmowców.